Skip to main content

Lehtësohet procesi i rinovimit të pasaportës – Tashmë rinovimi mund të bëhet në çdo pikë aplikimi të Shqipërisë

Të Tjera