Skip to main content

Më pak lëvizje brenda vendit – Ranë me 18% në vitin 2022. Martesa i shpërngul femrat gati dy herë më shumë se meshkujt

Të Tjera