Skip to main content

Ndryshojnë rregullat për tenderët – Institucionet me më pak se 15 punonjës, vetëm procedura me vlerë të vogël

Të Tjera