Skip to main content

Në rrezik 20% e kapacitetit global të rafinimit të naftës – Analiza, presioni për të reduktuar emetimet e karbonit po rritet

Të Tjera