Skip to main content

Nga qepa te orizi, ka një ‘rritje’ globale të çmimeve të ushqimeve bazë. A është ndryshimi klimatik fajtor?

Të Tjera