Skip to main content

Një Bord Ushqimi për të frenuar abuzimet me çmimet në Shqipërinë e 1934 ! Krijimi i Karteleve të Miellit dhe paralajmërimi për ‘krizën klimatike’

Të Tjera