Skip to main content

Një në gjashtë vetë rrezikohen nga varfëria – Gjermania regjistron rreth 13 milionë njerëz me të ardhura të pamjaftueshme!

Të Tjera