Skip to main content

Numërimi i Popullsisë dhe Banesave – INSTAT: Do të fillojë më 1 Tetor 2022 dhe do të vazhdojë për 6 javë!

Të Tjera