Skip to main content

OpenAI, një ekip do vlerësojë rreziqet ‘katastrofike’ të IA – Vendimi një muaj pas shkarkimit dhe më pas rikthimit në detyrë të CEO

Të Tjera