Skip to main content

Paga mesatare në Kosovë u rrit 18 euro – Në vitin 2021, paga mesatare bruto ishte 484 Euro    

Të Tjera