Skip to main content

“Përplasja” OSSH-ISHTI për lidhjet e reja elektrike – OSSH kundërshton vendimin për zbatimin e ligjit. ERE: Kërkesë absurde! 

Të Tjera