Skip to main content

Qytetarët mund të prodhojnë vetë energji – Maqedonia e Veriut, nga 1 korriku në energjia e përfituar nga panelet diellore do të blihet dhe nga shteti

Të Tjera