Skip to main content

Remitancat në Kosovë, 14,9% e PBB – Në fund të gjysmës së parë të vitit arritën në 314,11 milionë euro

Të Tjera