Skip to main content

Sa fëmijë kanë lindur në vitin 2020 në Europë? – Në vendin tonë shkalla e lindshmërisë për grua ishte 1.33

Të Tjera