Skip to main content

Shqipëria në ‘black-out’. Anashkalohet ligji për “Gjendjen e Krizës Kibernetike’ Çfarë parashikon ligji i 2017. Roli inekzistent i APCESK

Të Tjera