Skip to main content

Subvencioni për panelet e ngrohjes së ujit – Shteti paguan 70% të vlerës, ja kostot që duhet të paguhen nga familjet 

Të Tjera