Skip to main content

113 milionë lekë për komunitetet në Shqipëri – Detajet/ Financimi buxhetor për pagën e punonjësve të bashkësive fetare

Të Tjera