Skip to main content

28.6 milionë euro për blerje energjie – KESH, 2 tenderë në 2 ditë. Sasia më e madhe blihet 74 euro/Mwh më shtrenjtë

Të Tjera