Skip to main content

Avokati i Shtetit, shkarkim për shkeljet e paaftesine – Projektligji shton masa të reja, procedim disiplinor, pezullim, mbajtje deri 30% e rrogës

Të Tjera