Skip to main content

Garancitë, instrumente emergjence apo zhvillimi afatgjatë? Shteti, “kolateral” i biznesit edhe në bujqësi e turizëm

Të Tjera