Skip to main content

Gjykata e Lartë rrëzon 67% të rekurseve të administratës – 2022, testin e pranueshmërisë e kalojnë 51,46% e çështjeve nga individët/personat juridik privatë, 32,7% institucionet publike

Të Tjera