Skip to main content

Guvernatori Sejko prezanton Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2021 – vëllimi i aktivitetit ekonomik rritje me 8.5% kundrejt vitit paraardhës

Të Tjera