Skip to main content

Juani kinez ra në nivelin më të dobët të dy viteve pasi Fed sinjalizon më shumë rritje të normës!

Të Tjera