Skip to main content

Kërkesa globale për naftë do të rritet – Në vitin 2023 pritet të zgjerohet në nivelin më të lartë me 2%

Të Tjera