Skip to main content

Kur në portin e Durrësit projektohej modeli i “London Docks”! Krijimi i “Magazzini Generali” dhe projekti i 1926 për Qendrën Tregtare të Adriatikut

Të Tjera