Skip to main content

“Lëvizin” licencat për energjisë diellore – Pas 3 vitesh, 5 prodhues të rinj që do të përfitojnë nga masat mbështetëse të qeverisë     

Të Tjera