Skip to main content

Miliona euro për vjedhjet e energjisë – Në 6 muaj KESH ka shpenzuar 65 milionë euro për mbulimin e humbjeve joteknike

Të Tjera