Skip to main content

Procedura konkurruese për “minierat e reja” – Plani 2022/ Leje shfrytëzimi për 36 zona minerare, 10 për kërkim-zbulim

Të Tjera