Skip to main content

Paketa antikrizë, Qeveria gati 120 milionë dollarë – Qeveria të ardhura të shkëlqyera nga rritja e çmimeve, plus 400 milionë dollarë në buxhet

Të Tjera