Skip to main content

Rekord aplikimesh për mbrojtjen e markës – Certifikata e regjistrimit nga DPPI, “imunitet” ndaj falsifikimeve  

Të Tjera