Skip to main content

Shtesat e pashfrytëzueshme të tokave bujqësore u jepen poseduesve – Udhëzim i Qeverisë për kalimin e pronësisë në favor të përdoruesve të sipërfaqeve shërbyese

Të Tjera