Skip to main content

Skemë me fasha për tarifimin e ujit – Shani: Kufiri, mbi 150 litra/banor. Metodologjia, bizneset 2-fish më shtrenjtë se familjarët

Të Tjera