Skip to main content

Vendet e Evropës Juglindore me një grup pune rajonal për të diversifikuar së bashku furnizimet me gaz – Qëllim, forcimi i sigurisë së energjisë

Të Tjera