Skip to main content

Tarifa të reja për licencat e energjisë – ERE, Ahmeti: Kompanitë duhet të tregojnë kapacitete financiare

Të Tjera