Skip to main content

1/4 e kredive, për shtëpi: Huatë për banesë zënë 23% të totalit, nga 19% që ishte kjo peshë në 2016!

Të Tjera