Skip to main content

150 Mln euro nga sigurimi i makinave, pronës e shëndetit – 8-mujori, numri i kontratave të lidhura arriti mbi 971 mijë, me rritje prej 11.97%

Të Tjera