Skip to main content

20 mln USD për qeverisjen digjitale në Kosovë – Kredia e Bankës Botërore synon uljen e kostove financiare për qytetarët!

Të Tjera