Skip to main content

Jo vetëm euro, edhe dollari flukse shumë të larta në 2023 – Vetëm në dhjetor, totali i depozitave arriti 753.4 milionë, nga 716.5 milionë në nëntor

Të Tjera