Skip to main content

Nafta mbetet e qëndrueshme – Balancohet frika se rritja e normave të interesit të Fed do të dobësonte kërkesën për karburant!

Të Tjera