Skip to main content

Në Shqipëri, diploma gjithmonë e më shumë e pavlerë – Rritet rreziku i varfërisë për ata me arsim të lartë, në 8.4%. E kundërta për ata pa “universitet”

Të Tjera