Skip to main content

Shqipëria ‘hua shtesë’ Fondit Saudit për Zhvillim – Rreth 45 milion euro për ndërtimin e rrugës Tiranë–Elbasan–Qukës–Qafa e Plloçës

Të Tjera