Skip to main content

Shteti shpenzon 1.2 miliardë USD vetëm për pagat – Reforma ka rritur kostot buxhetore në dy vitet e fundit

Të Tjera