Skip to main content

Perspektiva dhe rreziqet për ekonominë e Kosovës – Sipas Bankës Botërore, shpenzimet kapitale publike pritet të nxisin investimet

Të Tjera